050 Selwerd Maatschappij & Samenleving - heeft veel plekken waar je elkaar kunt ontmoeten, ontspannen, sporten en spelen, maar niet iedere plek in de openbare ruimte is geschikt voor iedereen. Voor sommige doelgroepen is er op dit moment veel ruimte, voor andere, zoals jongeren, minder.

In de Sunny Selwerd Werkplaats maakten bewoners samen met deskundigen van de gemeente een visie op locaties voor activiteiten en doelgroepen. Met als uitgangspunt dat verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten, maximaal leefplezier voor iedereen en minimale overlast. Dit speel- en chillplekkenplan is onderdeel van de wijkverbetering in Selwerd. Het is een plan voor mensen van alle leeftijden en culturen in de wijk. Er is nadrukkelijk rekening gehouden met dieren en natuur.

Buurtregisseur Daan Kingma: “Kenmerkend voor de aanpak van de Sunny Selwerd Werkplaats is de gelijkwaardige samenwerking van bewoners en deskundigen. Bewoners kwamen het afgelopen jaar een aantal keer bij elkaar om aan het speel- en chillplekkenplan te werken. Deskundigen van de gemeente schoven op hun verzoek aan en werkten mee aan het voorlopige resultaat.”

Het speel- en chillplekkenplan is een advies aan de gemeente, die beslist uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Daarna zullen bewoners ook nauw betrokken worden bij de nadere invulling van de locaties.

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

13 augustus 2022

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Beheerders gezocht banner

Greenchoice

Mediamarkt