050 Groningen Economie & Duurzaamheid - Diversen - Met ruime meerderheid heeft de gemeenteraad afgelopen woensdag ingestemd met het plan voor herinrichting van de Grote Markt. Op het plein komt een mix van openbare zitplekken en horeca-terrassen, speelplekken, een waterbassin en een groep van 25 bomen. Aan de vaststelling van het inrichtingsplan is een lang en intensief traject voorafgegaan.

Zo is er sinds 2016 met grote regelmaat gesproken met belanghebbenden, omwonenden en bezoekers. Dit heeft geleid tot een Programma van Eisen (PvE) dat in januari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

In het PvE zijn alle eisen verzameld waaraan het nieuwe plein zou moeten voldoen. Het PvE is vervolgens uitgewerkt in een concept-inrichtingsplan, dat in september 2021 door het college van B&W is gepresenteerd. Hierna zijn er weer vele gesprekken gevoerd met belanghebbenden en inwoners en zijn in het ontwerp de puntjes op de i gezet. Dit definitieve ontwerp is nu door de gemeenteraad goedgekeurd. De werkzaamheden starten waarschijnlijk na de meikermis in 2022. De ‘nieuwe’ Grote Markt moet in de loop van 2023 klaar zijn. Kijk voor meer informatie op ruimtevoorjou.groningen.nl.

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

13 augustus 2022

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

Beheerders gezocht banner

One.com