050 Groningen Economie & Duurzaamheid - is een van de sterkste groeiers in Nederland op het gebied van inwoners en banen. Dat betekent ook meer verkeer. We moeten nu de juiste keuzes maken over hoe mensen zich binnen, van en naar onze gemeente verplaatsen. Om ervoor te zorgen dat Groningen duurzaam bereikbaar blijft, de leefkwaliteit voorop staat en fietser en voetganger ruim baan krijgen, is een nieuwe visie op mobiliteit gemaakt: Groningen Goed op Weg – Naar een leefbare, schone en gezonde stad. Deze visie is door het college van B&W vastgesteld.

De gemeenteraad spreekt in december een aantal keren over de mobiliteitsvisie:
8 december inspraakmogelijkheid bij de gemeenteraad
15 december: meningvormende vergadering gemeenteraad
22 december: besluitvormende vergadering gemeenteraad
De visie vindt je op onze website

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

13 augustus 2022

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

Beheerders gezocht banner

One.com