050 Groningen Economie Duurzaamheid - Woensdagochtend 21 april is tijdens een online persmoment de nieuwe industriewaterzuivering in Garmerwolde geopend door Waterbedrijf Groningen, North Water en Google!

Hiermee kan er nu op een duurzame manier water aan de industrie in de Eemshaven worden geleverd en Google is de eerste grote afnemer. Google investeerde daarbij zelf ruim 45 miljoen euro, om de realisatie ervan mede mogelijk te maken.

Uniek aan de waterfabriek is dat er van oppervlaktewater uit het Eemskanaal, industriewater wordt gemaakt. Hierdoor hoeft niet langer drinkwater gebruikt te worden als koel- en proceswater, kortom een duurzame keuze voor alle betrokkenen. Ook de locatie, RWZI-terrein Garmerwolde van waterschap Noorderzijlvest, is een bewuste, duurzame keuze: voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit uit het Eemskanaal beschikbaar als bron voor industriewater, en maximale kansen voor het hergebruik van slib en het gezuiverde afvalwater.  Resultaat: een duurzame industriewatervoorziening én een belangrijke stap in de watertransitie en de vergroening en verduurzaming van de Groningse watervoorziening!

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

28 november 2021

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

Beheerders gezocht banner

One.com