050 Groningen Informatica - Google begint naar verwachting eind 2023 met de bouw van een datacenter op bedrijventerrein Westpoort. Wethouder Carine Bloemhoff: "In de koopovereenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt: op minimaal 70% van het dak van het hoofdgebouw komen zonnepanelen te liggen. De restwarmte wordt beschikbaar gesteld voor een mogelijk toekomstig warmtenetwerk.”

“In de koopovereenkomst staan ook strenge eisen over de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. De hoogte van het gebouw blijft binnen de kaders van het bestemmingsplan. In het concept bouwplan wordt ongeveer de helft van het perceel bebouwd en de rest is hoofdzakelijk groen en water. Daarnaast draagt Google financieel bij in de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Zuidwending. Ten slotte hebben we een substantiële financiële bijdrage afgesproken in de aanleg van de ontsluiting van Westpoort en – indien deze wordt gerealiseerd – in een toekomstige rondweg rondom Westpoort.” Lees meer in de brief aan de raad. 

Cultuur & Uitgaan

Cultuur Uitgaan Media

13 augustus 2022

Categorieën Cultuur & Uitgaan en Entertainment Media op NLMagazine

Beheerders gezocht banner

Center Parcs

Heineken