Grote Markt Oostzijde

  • Grote Markt Oostzijde – 20 jaar stadsontwikkeling in 40 verhalen

    050 Groningen Ruimtelijke ordening - Na ruim twee decennia ideeën verzamelen, visies maken, plannen tekenen en gebouwen realiseren is de transformatie van de Grote Markt Oostzijde een feit. Wat waren de uitgangspunten van deze grootschalige ruimtelijke ontwikkeling? Hoe kwam de planvorming tot stand en wie ontwierpen de gebouwen? Het boek ‘Grote Markt Oostzijde Groningen – 20 jaar stads­ontwikkeling in 40 verhalen’ blikt in een uitgebreide geschiedschrijving terug op het proces – van initiatief tot uitvoering.